1. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtiruvchilarga agrokimyoviy va transport xizmatlarini ko‘rsatish (mexanizatsiya yordamida ishlar bajarish) bo‘yicha namunaviy shartnoma

2. Davlat buyurtmasi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi korxonalariga mineral o‘g‘itlar, o‘simliklarni kimyoviy va biologik himoya qilish vositalari va boshqa kimyoviy maxsulotlarni yetkazib berish to‘g‘risida namunaviy shartnoma

3. Qishloq xo‘jaligi korxonalariga tuproq agrokimyo tekshiruv ishlarini bajarish va Agrokimyoviy xaritanoma ishlab berish bo’yicha namunaviy shartnoma