O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari

2015-2019 yillarda ishlab chiqarishni tarkibiy o‘zgartirish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilishni ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 04.03.2015 yildagi №PF-4707